Służba porządkowa

porz

Podstawowym zadaniem służby porządkowej jest dbanie o bezpieczeństwo przejścia grupy po drogach publicznych. Osoby z tej grupy można rozpoznać po kamizelkach odblaskowych, gwizdkach i krótkofalówkach będących wyposażeniem do kierowania ruchem na drodze. Poza tym, do zadań grupy porządkowej należą następujące działania:

  • dbanie o bezpieczeństwo na postojach i noclegach
  • zabezpieczenie nagłośnienia grupy. Dbanie o stan tub i akumulatorów, jak też przygotowanie nagłośniania na apelach wieczornych.

Z reguły służba porządkowa działa w dwóch niezależnych grupach, które wymieniają się co drugi dzień. Należy wiedzieć, że do kierowania ruchem na drodze konieczne jest przeszkolenie przez policję, stąd osoby, które chciałby być porządkowymi, będą musiały w wyznaczonym terminie przyjechać na miejsce szkolenia w Warszawie.
Głównym porządkowym naszej grupy jest Piotr Fejcher. Osoby pragnące należeć do tej służby, proszone są o kontakt z Piotrem: e-mail: p.fejcher@gmail.com