Grupa Brązowa

 
 

Grupa brązowa franciszkańska powstała w 1997 r., została założona przez ojca Marka Zienkiewicza, który był wówczas odpowiedzialny za dzieło powołań w prowincji warszawskiej OO. Franciszkanów. W 1997 r. grupa franciszkańska wyruszyła z Niepokalanowa 6 sierpnia, w drugim dniu pielgrzymki WAPM. W ten sposób pielgrzymi chcieli uczcić 70. rocznicę powstania Niepokalanowa, który swymi początkami sięga święta Przemienienia Pańskiego A.D. 1927. W pierwszym roku grupa liczyła ok. 70 uczestników. Ojciec Marek był przewodnikiem grupy franciszkańskiej przez 4 lata, do roku 2000. W następnych latach 2001 – 2004 przewodnikiem grupy był o. Mirosław Buczko, a po nim, w latach 2005 – 2008 o. Grzegorz Klimczyk. Przez 4 kolejne lata 2009 – 2012 grupę prowadził o. Piotr Szczepański, obecnie wikariusz Ojca Prowincjała. Sprawami organizacyjnymi i „logistycznymi” grupy brązowej zajmował się w tym czasie o. Artur Pyza. Od roku 2013 grupę franciszkańską prowadzi o. Krzysztof Flis, a za wszelkie kwestie organizacyjne odpowiada o. Sylwester Gąglewski.

Grupa franciszkańska po raz pierwszy udała się z Pielgrzymką Akademicką na Jasną Górę w 1997 roku. Jej celem od samego początku było przybliżanie pątnikom ducha św. Franciszka. Również w tym roku chcemy pielgrzymować, głosząc wszystkim Pokój i Dobro i spoglądać na Chrystusa oraz otaczający nas świat oczami Biedaczyny z Asyżu. Pragniemy zatem odkrywać dyskretną obecność Boga w życiu każdego z nas i Jego nieskończoną miłość. Pomocą w tym są codzienne konferencje, refleksja nad Słowem Bożym, oraz modlitwa różańcowa i liturgią godzin.

W grupie brązowej przybliżamy piękno charyzmatu franciszkańskiego, poznajemy świętych franciszkańskich, tworzymy wspólnotę opartą na wzajemnej życzliwości i radości. Szczególną postacią w naszej grupie jest Matka Boża Niepokalana, patronka zakonu franciszkańskiego a ponadto założyciel zakonu św. Franciszek z Asyżu, oraz jego wielki naśladowca, św. Maksymilian Maria Kolbe.

„Panie Jezu Chryste, niech gorejąca i słodka moc Twojej miłości przeniknie mój umysł i oderwie go od wszystkich rzeczy, które są pod niebem, abym z miłości do Ciebie oddawał Ci siebie, tak jak Ty zechciałeś oddać swe życie z miłości do mnie”. Te słowa św. Franciszka są dla nas pomocą w tworzeniu i prowadzeniu grupy brązowej. Idąc przez 10 dni na Jasną Górę pragniemy odkrywać wielką miłość Pana Jezusa i zachwycić się nią, aby odkryć, że dobry Bóg jest naszym największym skarbem. Do domów chcemy wracać już inni, przemienieni, uwolnieni od własnego egoizmu, oddani Chrystusowi – największej Miłości. W czasie naszej drogi chcemy patrzeć na Chrystusa oczami św. Franciszka, poznając duchowość Biedaczyny z Asyżu i szukać w nim wzoru i inspiracji w szukaniu miłości, która jest wielka a często nieodkryta.

Każdy dzień wspólnego wędrowania rozpoczynamy znakiem krzyża i pacierzem. Odmawiamy również Anioł Pański, modlitwę, która swój początek bierze od franciszkanów. Na pierwszym etapie modlimy się również śpiewając Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ta piękna modlitwa również swój początek bierze z duchowości franciszkańskiej. W naszej grupie modlimy się także słowami Psalmów zawartymi w modlitwie brewiarzowej, a więc rano odmawiamy jutrznię, wieczorem nieszpory, kiedy mamy Apel Jasnogórski tylko w naszej grupie, na zakończenie dnia odmawiamy Kompletę.
W ciągu dnia modlimy się także na różańcu i odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, w piątki przeżywamy również drogę krzyżową, nabożeństwa, do którego rozpowszechnienia znacznie przyczynili się franciszkanie. Centrum każdego dnia stanowi Eucharystia przeżywana we wspólnocie z innymi grupami WAPM, zwykle w godzinach rannych bądź przedpołudniowych. Jest to szczególny moment spotkania z Chrystusem w Jego słowie, oraz prawdziwym Ciele i Krwi. Nasze wędrowanie to nie tylko modlitwa, ale również codzienna katecheza, nawiązująca do tematu pielgrzymki, oraz komentarz do słowa Bożego, z którym spotykamy się każdego dnia na Eucharystii.

Warunkiem dobrego i owocnego pielgrzymowania jest skorzystanie z sakramentu pokuty. W naszej grupie pielgrzymuje zwykle 5 kapłanów. Nie ma zatem problemu aby, czy to w drodze, czy na postoju, przystąpić do sakramentu. Pielgrzymka to również okazja do szczerej rozmowy, szukania rady u kapłana, oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pielgrzymowanie z grupą brązową to także śpiew. W drodze prowadzony jest przez pielgrzymów, na wieczornych Apelach przez ojców z naszej grupy.

Zwykle podczas pielgrzymki grupa brązowa jest odpowiedzialna za poprowadzenie jednego wspólnego Apelu Jasnogórskiego, oraz za oprawę liturgiczną i muzyczną jednej Mszy świętej dla całej pielgrzymki. Celem lepszego przygotowania się do śpiewu spotykamy się na próbach jeż od pierwszego dnia pielgrzymki. Wszystkich chętnych zapraszamy do dzielenia się swymi talentami muzycznymi.

Grupa franciszkańska to również tworzenie wspólnoty, chcemy ją budować wzorem św. Franciszka, na pokorze, prostocie serca i świadczeniu sobie wzajemnie dobra. Dla Franciszka każdy człowiek był darem, którego obecność napełniała go wielką radością.

W naszej grupie oprócz powitania Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, oraz Szczęść Boże, używamy także franciszkańskiego pozdrowienia Pokój i dobro!

Znakami grupy brązowej są: krzyż franciszkański z San Damiano, niesiony na początku grupy i brązowy znaczek pielgrzymkowy. Na znaczkach wszystkich grup WAPM widnieje litera M z której wyrasta krzyż. Jest to symboliczne przedstawienie zjednoczenia serca Maryi z sercem Jezusa. Znak ten widnieje na Cudownym Medaliku Niepokalanej, który w naszej grupie otrzymuje każdy pielgrzym. Zdążając na Jasną Górę rozdajemy Medaliki tym, którzy wychodzą nam na spotkanie.

Znakiem wyróżniającym nasza grupę jest również TAU – charakterystyczny krzyżyk franciszkański w kształcie litery T, noszony przez wielu pielgrzymów. Tradycją stało się u nas nabożeństwo franciszkańskie, organizowane w ramach jednego z wieczornych Apeli, kiedy to można przyjąć TAU.

Początkowo trzon grupy brązowej tworzyli pątnicy z naszych franciszkańskich parafii, które znajdują się na trasie pielgrzymki: Niepokalanów, Miedniewice i Smardzewice. Obecnie większość pielgrzymów naszej grupy pochodzi z Warszawy i okolic. Nie brak jednak osób z innych zakątków Polski a także z zagranicy. Zdecydowana większość grupy wyrusza z Warszawy 5 sierpnia. Tradycją pozostało jednak, że wielu pątników z Niepokalanowa i okolic dołącza się drugiego dnia, rozpoczynając pielgrzymowanie od Sanktuarium Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.