Schola

 
 

Scholę przygotowuje i prowadzi o. Andrzej Sąsiadek. Skład scholi ustalany jest na początku pielgrzymki. W praktyce wygląda to w ten sposób, że osoby pragnące śpiewać proszone są o spotkanie w wyznaczonym miejscu i czasie, podczas jednego z pierwszych postojów. Do zadań scholi należy przygotowanie jednego apelu wieczornego dla całej pielgrzymki, oraz oprawy muzycznej do wyznaczonej dla naszej grupy Mszy św. Poza tym schola ubogaca nabożeństwa i apele wieczorne naszej grupy.