WAPM 2014

 
 

Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: Synu, oto Matka Twoja. Dar, który otrzymaliśmy od Pana Jezusa w ostatnich chwilach Jego życia, Jego Najświętsza Mama, sprawia, że odtąd nigdy nie jesteśmy sami. Mówi o tym hymn tegorocznej pielgrzymki.