Chcę wywyższać Imię Twe, G C D (C)
chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,G C D C G
na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,G C D C G
z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,G C D h C
chcę wywyższać Imię Twe. D G