Regulamin WAPM

Zapisując się na pielgrzymkę zobowiązuję się:

 • Współtworzyć religijny charakter pielgrzymowania poprzez codzienny udział we Mszy św., Apelu Jasnogórskim, konferencjach i innych modlitwach.
 • Nosić znaczek pielgrzymkowy na widocznym i godnym miejscu oraz posiadać Kartę Pielgrzyma z wpisanymi danymi personalnymi i okazywać ją na prośbę służb WAPM.
 • Zachowywać pokutny charakter pielgrzymowania poprzez postępowanie w duchu wiary i wyrzeczenia (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i zakazy).
 • Dawać dobry przykład swoją postawą innym pielgrzymującym.
 • Zachowywać odpowiedni charakter strojów. Ramiona powinny być zakryte, spodnie lub spódnica sięgać co najmniej do kolan.
 • Szanować wszystkie dary Boże, które otrzymuję za pośrednictwem innych ludzi, a zwłaszcza każdy kawałek chleba i każdy dar naszych dobrodziejów. Iść zawsze drogą, by nie niszczyć pól i łąk. Korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie na odpoczynkach.
 • Zrezygnować z palenia papierosów, picia alkoholu (pod każdą postacią) i jedzenia lodów.
 • Stosować się do wszystkich poleceń służb WAPM.
 • Przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22.00.

Ponadto zobowiązuje się zachowywać następujące punkty regulaminu:

 • W czasie pielgrzymki noclegi koedukacyjne są zabronione.
 • Pielgrzymi nie mogą posiadać własnego transportu towarzyszącego, ani też korzystać z innych środków transportu.
 • Samochodom osób towarzyszących nie wolno wjeżdżać do miejscowości noclegowych. Pielgrzym jest odpowiedzialny za zachowanie osób, które go odwiedzają.
 • W trakcie naszych „rekolekcji w drodze” ograniczać wizyty osób odwiedzających.
 • Pielgrzym może korzystać z zaopatrzenia WAPM oraz ze stacjonarnych punktów sprzedaży produktów żywnościowych „pierwszej potrzeby”, a nie z punktów handlu obwoźnego (ryzyko zatrucia).
 • Nie wolno kąpać się w rzekach i innych zbiornikach wodnych.
 • Kategorycznie zabrania się rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw.
 • Na pielgrzymkę nie zabieramy przedmiotów wartościowych. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas pielgrzymki.


Kto narusza świadomie którykolwiek z punktów regulaminu, może zostać usunięty z grona Pielgrzymów. Osoby niepełnoletnie wykluczone z pielgrzymki wracają do domu wraz ze swoim opiekunem. Decyzje o usunięciu z pielgrzymki podejmuje Ksiądz Przewodnik właściwej grupy pielgrzymkowej lub Ksiądz Przewodnik WAPM