Z głębi serca z całej duszy C G
Z całej mocy ze wszystkich naszych sił a F f
Całym uczuciem całym wnętrzem C G
Wszystkimi pragnieniami i całą wolą a F

Pragniemy wszyscy kochać Cię F a
Bo dałeś nam całego siebie
Pragniemy wszyscy kochać Cię
Prosimy przez Twe miłosierdzie F G

Abyśmy nie mieli innych pragnień C a
Innych tęsknot oprócz Ciebie F G
Bo jesteś Panie pełnią dobra C a
Naszym stwórcą zbawicielem F G

W Tobie jest wszelkie przebaczenie C a
Wszelka łaska, wszelka chwała F G
Nic nie oddzieli nas od Ciebie C a
Byśmy mogli wierzyć szczerze F G
Nosić w sercu Cię C