Każdy dzień upewnia mnie e h C9
Pan w miłości wierny jest e h C9
Któż by inny mógł jak On e h C9
Przebaczać co dzień a h

Boże wiem jak ranię Cię e h C9
Często słabnę, gubię sens e h C9
Jednak Ty podnosisz mnie e h C9
I nadzieję, dajesz mi a h

Nikt, nie odbierze mi tego, co mam w Tobie G D C9
Nikt, nie odbierze mi tego, co mam w Tobie G D C9

Pełnię miłości G
Pełnię radości D
Pełnię wolności a
Mam w Tobie C9