1. Oto choruje ten, którego kochasz d C
lecz końcem nie jest śmierć B d
Twa chwała jawi się B C
przychodzisz zbudzić mnie, gdy zasnę w śmierci
gdy noc ogarnia mnie
zapalasz światło swe
gdy uwierzę B
choćbym umarł, będę żył C d
Ty jesteś zmartwychwstaniem mym B g B C

R.: Ja wierzę Panie, że to Ty F C
jesteś Tym, który miał przyjść d B
Ja wierzę Panie, że to Ty
Mesjasz Pan, Boży Syn
Ja wierzę Panie, że to Ty
jesteś Tym, który miał przyjść
Ja wierzę Panie, że to Ty
Mesjasz Pan, Boży Syn

2. Widziałem Twoje łzy nad moim grobem
jak usunąłeś głaz,
niewolę i mój grzech
Oto jak kochasz mnie – Ty jesteś Ojcem
Ty dajesz życie mi
Ty uwalniasz mnie