Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności, D A G
Dałeś mi wzrok, abym mógł, D A G
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości D A G
W którym roztapiasz mój strach D A G

Ref: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę D A
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg. D G
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały D A
Ponad wszystko cenny dla mnie jest. D G

Ty czasów Król, wywyższony na wieki.
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.

I niczym nie odpłacę się A D G
Za miłość Twą i za Twój Krzyż A D G
Wezwij Imię Twojego Pana, i On zbawi Cię! – 4x DAhG