1. Ślady bosych stóp na drodze do nieba G A D h
Taki bliski Bóg, jak kawałek chleba G A D
W sercu czysty krzyż, pośród brudu grzechuG A D h
Wiara w to że jest, dobro jest w człowiekuG A D D7

Ref: Z niekochaną miłością przez świat G A
Po twoich śladach, ubogi braci nasz D h
Święty Franciszku, prowadź nas! e A D (D7)

2. Przed oczyma wciąż w ruinach kościoła
Gdy uwierzysz w krzyż budować go zdołasz
Ślady bosych stóp znaczą naszą drogę
Musisz po nich pójść z pokojem i dobrem