• "Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem mu okazuje miłość"

   Św. Franciszek z Asyżu

  • "Kiedy widzimy lub słyszymy, że ludzie źle mówią lub źle czynią albo bliźnią Bogu, my błogosławmy i dobrze czyńmy i chwalmy Boga, który jest błogosławiony na wieki."

   Św. Franciszek z Asyżu

  • "Błogosławiony sługa, który udzielane mu upomnienia przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swą winę i chętnie wynagradza."

   Św. Franciszek z Asyżu

  ja_wiem

Aktualności

 • Słowo o. Piotra Szczepańskiego podczas apelu w Brzustowie 9 sierpnia 2012 r: „Nie ma świadectwa jeśli się nim nie żyje, jeśli nie idzie się tym co się odkryło jako prawdę…”.

 • Słowo o. Piotra Szczepańskiego podczas apelu w Brzustowie 9 sierpnia 2012 r.: „My jesteśmy naśladowcami Chrystusa tak jak Ignacy Loyola nauczał, tak ja św. Dominik dał przykład, tak jak św. Franciszek to pokazał…”.

 • Zapraszamy do służb i posług

 • Potrzebni nowi chętni do służb, zwłaszcza porządkowi i muzyczni. Wszystkich, którzy chcieliby bardziej zaangażować się w tworzenie grupy brązowej proszę o kontakt. O. Sylwester M. Gąglewski.  ... [czytaj wiecej]